„Je to rozděleno na několik etap. Jsou tam přípravné a průzkumné práce, ověřování postsanačního monitoringu, analýza rizik a vyhodnocení dat týkajících se kontaminace vod. Dojde k likvidaci skružových šachet i sanačně-monitorovacích hydrogeologických vrtů,“ uvedl místostarosta města Aleš Nunvář.

Zamoření povrchových a podzemních vod v bývalé Transportě v minulosti zapříčinila zřejmě odmašťovadla, která se používala ve výrobě. Dostala se až do dvanáctimetrové hloubky a ohrožovala zejména lidi v nedalekých Medlešicích nebo Dřenicích. Před prosakujícím se nebezpečím je chránila speciální hydrogeologická clona, jejíž provoz stál Pardubický kraj osm milionů korun ročně. Celá sanace areálu ho celkem stála stovky milionů.

Psali jsme už před sedmi lety:

Sanační práce v areálu bývalé Transporty.
Podzemní vody pod areálem bývalé chrudimské Transporty se rychle čistí

Poslední krok k odstranění ekologického strašáka si vyžádá něco přes 12 milionů korun. „Máme přislíbenou dotaci od ministerstva životního prostředí, která by měla pokrýt 85 procent nákladů,“ upřesnil Nunvář s tím, že definitivní tečka za sanací skončí na podzim příštího roku.

Transporta měla více než stoletou tradici, vyráběla zejména výtahy, eskalátory a pásové dopravníky. Na počátku 90. let firma zaměstnávala přes 4000 lidí a měla obrat více než dvě miliardy korun. Zkrachovala v roce 1998.

Hydrogeologických vrtů bylo dosud odstraněno třináct, ještě jich zbývá 70. „V Chrudimi máme velmi kvalitní vodu, a proto je nutné tyto vrty zašpuntovat, abychom zabránili případné další kontaminaci. Ostatně už se stalo, že do jednoho kdosi nalil vyjetý olej, který se naštěstí podařilo odstranit,“ dodal starosta František Pilný.

Sanační práce v areálu bývalé Transporty.
Jedy už opouštějí Transportu

Znečištěním byla nejvíc postižena takzvaná Korea. Na ekologické zátěži se rovněž podepsaly kovárna, kalírna a elektrodílny. Vlastní sanace, kterou prováděla firma Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim, trvala od roku 2013 a v jejím průběhu bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny).

Sanační opatření vedla k výraznému poklesu kontaminace v podzemních vodách, hydrogeologická clona byla na místě instalována již v roce 2004