„Vozidlo, které jezdí na LPG, můžeme zapůjčit jiné organizační složce města nebo neziskové organizaci se sídlem ve Skutči. Může to být sportovní oddíl, sbor dobrovolných hasičů, Junák nebo klub maminek s dětmi. Ovšem jen v případě, že ho městská policie nebude potřebovat k plnění služebních úkolů,“ řekl vrchní strážník Městské policie ve Skutči Jiří Stuna.