Venkovní podoba domu se s jeho novým využitím nezmění, neboť jde o objekt v památkové zóně města, zatímco projektová dokumentace pro vnitřní úpravy už byla dokončena. „Je hotova, včetně zapracování připomínek, které se vyskytly v průběhu jejího pořizování. Dokumentace včetně navržené ceny bude nyní předložena vedení města. To se poté rozhodne, zda projekt v předložené podobě přijme, nebo zda se rozhodne například pro jeho zúžení," uvedl vedoucí odboru investic Petr Pecina.

„Celá rekonstrukce se už ale letos nestihne, maximálně jen její dílčí část," předpokládá Petr Pecina.

Rekonstrukci staré budovy ztíží především špatný stav jejích stropů a podlah. V nevyhovujícím stavu jsou také rozvody elektřiny, a co chybí úplně, jsou sdělovací kabely.

„Z hlediska rozvodu sítí přitom nepůjde o běžnou kancelář, kde stačí propojit pouze počítače. Sem bude nutné dopravit i signály z městských kamer," upozornil vedoucí odboru. Cena rekonstrukce tak podle něj zřejmě přesáhne částku jednoho milionu korun.