Vrchní strážník Městské policie Chrudim Roman Červenka potvrzuje, že obchůzky ke koupališti jsou v letních měsících na denním pořádku. „Minulý týden jsme opět přistihli skupinku osob, které se v noci koupaly na plovárně. Hlídka je z areálu vykázala,“ říká Roman Červenka.

Městská policie Chrudim prezentovala veřejnosti svou novou, „lidštější“ tvář v příloze radničnho zpravodaje. Občané se v něm dočetli, že mají strážníci mezi sebou rozdělených patnáct rajonů, ve kterých se objevují dva až třikrát týdně. Těmito pravidelnými obchůzkami se chtějí podobat prvorepublikovému modelu, kdy každý znal „svého“ strážníka a mohl se na něj v případě jakýchkoliv problémů obrátit. Strážník ve svém rajonu může pozorovat různé nedostatky, například uvolněné poklopy kanálů, poškozené vozovky nebo projevy vandalství. „Práce strážníků je postavena na dobrých základech a drtivá většina z nich ji vnímá jako službu městu a jeho obyvatelům,“ říká starosta města Jan Čechlovský, který má po zvolení do funkce městskou policii pod přímým velením.

Znáte svého strážníka?

Městští strážníci mají Chrudim rozdělenou do patnácti rajónů. Monika Černá má na starosti centrum, to od Lázeňské po Opletalovu ulici. „Patří“ jí i Široké schody. Nové město obcházejí strážníci Josef Vancl a Petr Zlesák. Sídliště Stromovka a Větrník má ve své působnosti strážník René Seidler. Městská policie provádí obchůzky i vMájově, kde by lidé tedy měli znát strážnika Libora Nechvíle. Městský park a Leguma je rajónem strážníka Petra Půlpána. Sídliště U Stadionu kontroluje strážník Michal Křibský. Sídliště Víta Nejedlého má na starosti strážník Jaroslav Hlavinka a okolí nádraží náleží do působnosti strážníka Aleše Trávníčka. Okolí domů vHusově ulici dozoruje strážnice Petra Rabatová, sídliště na Rozhledně patří obchůzkám strážníka Radka Horníka. Na sídliště Skřivánek dohlíží strážník Lukáš Dvořák a jihozápadní okraj města dozoruje strážník Petr Kohoutek.