Řada gescí ale zůstává zachována. Starosta Petr Řezníček tak bude dál řídit činnost útvaru interního auditu a kontroly a pod jeho dozorem bude i činnost odboru kanceláře tajemníka a odboru investic. Krom toho bude mít na starosti rovněž odbor financí.

„Starosta to udělal podle hesla rozděl a panuj," zaznělo od místostarosty Jaroslava Trávníčka na pondělní tiskové konferenci," avšak usmíval se přitom nejen on, ale i další přítomní místostarostové. Zdá se tedy , že všichni jsou s nově rozdanými kartami spokojeni nebo přinejmenším smířeni.

Místostarosta Jaroslav Trávníček zastoupí starostu v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti a kromě toho dostane na starost činnost odboru správy majetku, odboru dopravy a stavebního odboru.

Místostarosta Jan Čechlovský bude dohlížet na činnost odboru školství, kultury, sportu a památkové péče a v jeho politické gesci bude též odbor územního plánování a regionálního rozvoje.

Místostarosta Miroslav Tejkl bude řídit městskou policii a dohlédne na činnost odboru sociálních věcí a na práci živnostenského úřadu.

Místostarostovi Romanu Málkovi připadne dohled nad správním odborem i nad odborem životního prostředí, úsekem cestovního ruchu a úsekem Turistického a informačního centra odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. „Jsem spokojen, neboť jde o rezorty, jimž jsem se již dříve věnoval. Věřím, že toto uspořádání radnice bude představovat velice funkční model." řekl Roman Málek.