Stávající střecha z tzv. bonnského šindele, která je na mnoha místech nefunkční a kvůli tomu hrozí zatékání objektu, bude nahrazena klasickým dřevěným šindelem s dvojitým krytím. To objektu vrátí jeho historický ráz, ale i řemeslně správné provedení. Rekonstrukce proběhne v letošním roce a celková investice je rozpočtována na 738 tisíc 930 korun.

I z tohoto důvodu krounský evangelický sbor uvítá každou finanční pomoc. Tomáškův dům je ukázkou barokní předměstské stavby. Dochovala se jeho dispozice i některé stavební prvky, jako jsou portály, černá kuchyně, sklepní klenby. Kromě této architektonické hodnoty se rovněž jedná o rodný dům skladatele Václava J. Tomáška, který má v domě pamětní síň.