Nový školní rok 2011/2012 bude pro mnohé školy v Pardubickém kraji přelomový. Budou totiž muset uvést do praxe změny, které pro ně nastaly v důsledku optimalizace středního školství. Do sloučení škol kraj investoval asi 30 milionů korun.

„V uplynulých třech letech patřil náš kraj v oblasti školství k nejaktivnějším. Máme nyní splněno 80 procent požadavků záměru ministerstva školství. Optimalizace středního školství je materiál, na kterém se stále pracuje, není to žádné dogma. Naše kroky jsou ovšem jediné možné, pokud chceme skutečně stabilizovat střední školství,“ upozornila krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

Změny nekončí, slučování nehrozí

Podle Pernicové sice změny nekončí, ale další slučování škol se nyní nechystá.

„Teď řešíme hlavně naplněnost domovů mládeže či technické obory na Českotřebovsku s ohledem na potřeby regionu,“ dodala Pernicová.

Některé školy však budou nejspíš v příštím roce snižovat počty přijímaných studentů. Problém s naplněností škol totiž trvá, jelikož nyní na střední školy přicházejí početně slabší ročníky.

Letos do prvních ročníků nastoupí přibližně o 300 žáků méně než v předchozím roce. Konečné číslo budou krajští úředníci znát 15. října. Do té doby se ještě mohou uskutečnit různé přesuny žáků mezi školami. Z těchto důvodů například bylo letos utlumeno 27 tříd ve středních odborných školách v oborech ekonomika podnikání.

Zajímavé ovšem je, že ačkoliv celkový počet žáků poklesl, na učební obory by letos mělo nastoupit o 32 žáků více než na začátku loňského školního roku. Svou roli v tom může hrát i stipendijní systém, který kraj zavedl, aby zvýšil zájem mladých lidí o obory, o které se nejvíce zajímají zaměstnavatelé.

Na stipendia dá kraj více peněz

„V letošním školním roce se zvyšuje počet podporovaných oborů a celková částka investovaná krajem vzroste z 600 tisíc na 900 tisíc korun. K zednickým a strojírenským profesím přibyly obory tesař, vodař a řezník – uzenář,“ řekl vedoucí krajského odboru školství Ladislav Forman s tím, že při hodnocení je kladen největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.

Od nového školního roku se navíc v kraji rozšíří nabídka o několik nových oborů, jako je třeba mechanik strojů a zařízení či montér vodovodů a kanalizací.

Lukáš Dubský