Náhradníkem je Robert Vokáč z téže kandidátky. „Když už to na mě spadlo, tak se té práce ujmu," přijímá Robert Vokáč. „Už jsem s panem Vokáčem jeho pověření probrala," řekla včera starostka města Magda Křivanová (ODS).

Za ukončením práce praktického lékaře Martina Špačka v zastupitelstvu města nestojí podle něj žádné programové ani osobní spory. „Důvodem je časová tíseň. Jsem hodně vytížený na záchrance i na pohotovosti, takže už další práci nestíhám," konstatuje praktický lékař.

Zahrádkáři ušetří

Hlinečtí zastupitelé rozhodli na schůzi i o tom, že místní zahrádkáři již nebudou platit poplatek za svoz komunálního odpadu ze svých rekreačních chatek na území města. Hlinecký rozpočet projednán nebyl. Město bude na začátku roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu a k rozpočtu se zastupitelé vrátí v únoru.

Chce méně složenek

V pondělí budou jednat i chrudimští zastupitelé. Ti by se, na rozdíl od těch hlineckých, rozpočtem zabývat měli.

Pozornost by na sebe mohl strhnout i podnět zastupitele Romana Málka, který navrhne odpuštění poplatku za svoz komunálního odpadu všem chrudimským dětem mladším tří let. Tato platba je nyní v Chrudimi prominuta jen dětem do půl roku od narození.

Roman Málek se přitom odkazuje na svou snahu pomáhat mladým rodinám a zmiňuje také příklad sousedních Pardubic, kde jsou od poplatku osvobozeny děti až do věku šesti let.