„Desetihektarová louka na bývalé střelnici nedaleko Rabštejské Lhoty byla v minulosti nevhodně osázená smrky a borovicemi, zarůstala náletem. Právě tady vloni v září započaly práce, vykácely se dřeviny, které sem nepatří. Toto místo je oblíbeným cílem vycházek a rozsáhlé kácení se ne každému líbilo, museli jsme tedy vysvětlovat, jaký má smysl. Do terénu jsme umístili informační tabule, využívali jsme i média,“ vysvětluje Milan Růžička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Koryto potoka Podhůra bylo rovné, zahloubené do jednoho metru a opevněné. Teď se v údolí vlní úplně jiný vodní prvek - jeho koryto je širší a nepravidelné.

Psali jsme již:

V Kochánovicích probíhá revitalizace potoka evropsky významné lokality za účelem zlepšení stanovištních podmínek chráněných a ohrožených druhů živočichů a zadržení vody v krajině.
VIDEO: Chráněné Kochánovické rybníky se konečně zbavují starých meliorací

Ke stávajícím šesti přibylo devatenáct nových tůní a mokřadů. Když se tůně naplnily vodou, nastěhovali se do nich obojživelníci, například kuňka obecná a čolek velký. Nové kamenné zídky přilákaly desítky plazů – především ještěrky obecné. Mohou se tu vyhřívat, v navršené zemině zimovat a jsou tu i vhodná místa pro kladení vajíček s klacky, drny a travou.

Více o Kochánovicích najdete ZDE

Existovaly obavy, že by plochy mohly zarůstat ruderálními a invazními druhy bylin. To se naštěstí nestalo, ukázalo se totiž , že v podzemí je zásobárna vhodných semen, která čekala na svou příležitost. "Navíc jsme sem přenášeli čerstvě pokosenou trávu z okolních květnatých míst. S tím významně pomohly dívky ze slatiňanského skautského oddílu Sojky,“ popisuje Milan Růžička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Od samého počátku rozsáhlých úprav území bylo v plánu, že lidé mohli pozorovat, jak se nový přírodní prostor mění. Právě proto vznikla okružní trasa s možností projet se s kočárky, ale i zastřešená pozorovatelna. Ochránci přírody postupně obnovují alej lemující cestu a plánují ke stromům a keřům umístit informační cedulky. Postupně se sem vracejí vzácní živočichové, kteří v současné krajině jen velmi těžko hledají vhodná místa ke svému žití. Začátkem července se tu třeba objevili dva vodouši kropenatí, kteří ke sběru potravy využívají obnažené břehy mokřadů a tůní. Jde o tažné ptáky velikosti špačka.