V těsné blízkosti se tyčí zámek, jenž dokresluje mystickou atmosféru, tajuplně naplňující celý prostor. Asi i proto se traduje mnoho pověstí. Jedna z nich vypráví o zdejším táboření vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Další praví, že se na zámku před cestou do Holandska schovával Jan Amos Komenský, učitel národů. A již od nepaměti, což jistě potěší všechny zamilované, se šíří, že láska partnerů, kteří se pod lípou pomilují, překoná všechny životní zkoušky a bude věčná.

Soutěž probíhala od 21. března do 10. října 2016. Od 15. června byla otevřená pro veřejnost a začalo hlasování. Za každý podpis se získal jeden hlas, jak tomu bylo již tradičně od prvního ročníku této akce. Ovšem v tomto roce došlo navíc k malé inovaci a za každý starý, nefunkční mobil se připočítalo dvacet hlasů. Strhla se doslova vlna nadšení a sympatií pro lípu.

Každý, komu se líbila, případně svým podpisem či zanesením mobilu chtěl podpořit náš kraj, ochotně hlasoval. Pan ohňostrojník Z. Kalita věnoval pro lípu 131 mobilů. A díky všem těmto hodným lidem, to byla právě Lipecká lípa, která byla na slavnostním vyhlášení 20. října prohlášena Nejkrásnějším stromem České republiky pro rok 2016!

Chtěla bych poděkovat vám všem, co máte rádi přírodu, a záleží vám na tom, aby byla zachována pro další generace. Hlas kohokoliv přispěl ke krásnému prvnímu umístění. A zároveň pomohl lípě sehnat peníze na nezbytné ošetření. Velký dík patří panu fotografu Ludvíku Plašilovi, rodákovi z Lipky, který se neúnavně pustil do „boje" a pro lípu zajistil neuvěřitelných 22 700 hlasů.

Současně by se to nepodařilo bez paní Naděždy Gutzerové ze společnosti Altus Chrudim, jež tento nádherný strom nominovala. A celou dobu se naplno věnovala společně s firmou Eurobit získávání hlasů, což přineslo své plody, tedy konkrétně 20 840 hlasů. Zmíněná obchodní společnost Eurobit v čele s panem Michaelem Trpkošem se navíc podílela i finančně a zaplatila velké množství archů.

Dále nesmím opomenout ty, co na Obecním úřadě v Horním Bradle odevzdali 5 720 hlasů. Ještě jednou moc děkuji!

Ilona Janotková