Protože existovalo reálné riziko jeho zřícení jak na turisty hojně užívanou cestu, tak i na přilehlé parkoviště, byli okamžitě zalarmováni hasiči ze SDH Třemošnice. Ti zjistili, že se opravdu strom vyvrátil, ale zapřel se o další dva pod ním, jež však poškozením odsoudil k záhubě.

Technika hasičů ovšem nebyla nic platná – svah je velice prudký a strom byl poměrně vysoko nad cestou, před nímž byly další dřeviny, proto bylo zaparkované vozidlo, které stálo v úhlu případného pádu stromu, převezeno na bezpečné místo.

Dodatečně přivolaní policisté inkriminovanou část cesty obehnali vstup zákazovou páskou, také byli zkontaktováni pracovníci správce lesa, státního podniku Lesy České republiky, aby všechny tři stromy bezpečně skáceli. 

Roman Horník