Na mnoha olších jsou přitom ve výšce několika centimetrů nad zemí patrné rýhy po celém obvodu kmínku. „Je to k pláči. Vysazení stromků nás stálo spoustu času a úsilí, sehnat mladé olše nebylo vůbec jednoduché. Teď abychom začínali znovu,“ hořekuje Koreček.

Vandalové či město?

Připomeňme, že část stromků tu dosud neznámí vandalové zničili nadvakrát již v předchozích měsících. Nejprve tu zjara čerstvě vysazené olše kdosi označil barvou a „úspěšně“ tak stromky přiřadil ke dřevinám, které byly později vykáceny. V létě zase olše kdosi postříkal neznámou chemikálií, poškození tehdy posuzovali i chrudimští pracovníci ochrany přírody. Z posledního zásahu však Jaroslav Koreček viní zaměstnance slatiňanského městského úřadu. „Podle mne jsou rýhy stopy po sekačkách. Je to prostě výsledek lajdáckého sečení trávníku, kdy se dostaly strunové sekačky příliš blízko ke kmenům a kůru na mnoha z nich úplně omlely. Mám takový dojem, že práci těchto mužů nikdo dostatečně nekontroluje,“ viní Koreček slatiňanskou radnici.

Domluva vázne

Je tak trochu s podivem, že se Škrovádští neobrátili se svým podezřením na slatiňanskou radnici přímo. „Slyším to od vás poprvé, pane redaktore,“ říká překvapeně slatiňanský starosta Ivan Jeník. Ihned ale vysílá do Škrovádu muže s fotoaparátem­.

Starosta Ivan Jeník si pečlivě prohlédl fotografie poničených stromků ze škrovádské Olšiny a pokoušel se vyvrátit domněnku, že se na olších podepsaly sekačky zaměstnanců města.

„Může to tak vypadat. Jak je tedy ale možné, že u kmínků se nalézají vyšší výhonky okolní zeleně, které sekačka neposekala,“ spekuluje slatiňanský starosta. „Ano, naši zaměstnanci nejsou vyučenými zahradníky. Kromě údržby zeleně mají na starosti třeba i natírání hraček na dětském hřišti, hrabání listí a podobné činnosti. Pro svou práci jsou ale dostatečně proškoleni a pochybuji o tom, že stojí za poškozením všech škrovádských olší,“ hájí Jeník své muže. „Po důkladné prohlídce místa přesto nemůžu z naší strany vyloučit poškození třech, maximálně čtyř stromků,“ připouští však po chvíli slatiňanský starosta.

Náprava je možná

„Připadá mi ale, že většinu olší kdosi úmyslně po celém jejich obvodu nařízl. Spíš se kloním k myšlence, že půjde o dílo vandala nebo vandalů. Někomu se například nemusí líbit aktivity Okrašlovacího spolku, někdo chce třeba škodit přímo panu Korečkovi. Ale to skutečně nevím a pouze spekuluji,“ přiznává Jeník. „Ještě odpoledne se ale na místo přijedou podívat i lidé ze stráže ochrany přírody, kteří si lokalitu důkladně prohlédnou a měli by přidat i své stanovisko, jak mohlo k poškození stromků dojít. Pokud v tom budou mít prsty naši údržbáři, jsme s nimi domluveni, že ve svém volném čase a na své náklady veškerou způsobenou škodu napraví. Což by samozřejmě obnášelo také pořízení nových stromků,“ uzavírá slatiňanský starosta.

Na opakující se vandalismus ve škrovádské Olšině ale Jeník žádný recept nemá. „Tak třeba kameru by v těchto místech asi nikdo nezaplatil,“ dodává Ivan Jeník.