Jejím cílem je popularizovat aleje a stromořadí, jež mají značnou přírodně kulturní a vlastivědnou hodnotu. Pořadatelé chtějí veřejnost prostřednictvím ankety pobídnout k větší všímavosti ke svému okolí a ke společnému úsilí o zachování tohoto krajinného prvku, jež je neodlučitelně spjat se silnicí, cestou či pěšinou.

Pro vybranou alej či stromořadí hlasovat do 14. dubna, a to na webových stránkách www.muzeumcr.cz.

Vyhlášení vítězné aleje je naplánováno na tradiční oslavu Dne Země v Pardubicích, která se uskuteční v budově magistrátu na Pernštýnském náměstí 18. dubna mezi 15. a 17. hodinou v rámci kulatého stolu na téma Životní prostředí.

Hlasujte pro naše nejkrásnější aleje

V anketě vyhlášené Regionálním muzeem a Ekoncentrem Zelený dům jsou nejkrásnější aleje z celého kraje. Prohlédněte si snímky z Chrudimska, které budou usilovat o nejvíc hlasů. Prozatím si v krajské soutěži vede nejlépe třešňová alej na Habrově. Pokud chcete svého favorita vyzdvihnout, hlasujte na www.muzeumcr.cz. Můžete se rovněž zúčastnit naší rychlé ankety (vpravo)!

(ts, red)