„Ulice Revoluční a Přemysla Otakara jsou zrekonstruovány v souladu se stávajícími předpisy a normami, jejichž dodržení – mimo jiné – vyžadoval poskytovatel dotace. Ačkoli byl v lokalitě požadavek na co nejvíce parkovacích míst, musela být také řešena veřejná prostranství, hřiště pro děti, chodníky, zeleň a kontejnerová stání," odpovídá na dotaz vedoucí odboru investic Petr Pecina.

Jeho kolega z odboru dopravy Martin Klimek dále vyvrací návrh na možnost parkování na nevyužitých zabetonovaných místech, která jinak zejí prázdnotou.

„Ostatní parkovací místa, která byla v místě 'zvykově obvyklá', byla v rozporu s příslušnou legislativou, a řidiči se tak dopouštěli přestupků v dopravě. Vybudovaný počet parkovacích míst je s ohledem na platnou legislativu a technické předpisy. Vyznačení parkovacích stání nebude možné, neboť by to vyžadovalo změnu projektu a úpravu s ohledem na příslušné předpisy," uvádí Martin Klimek.

Situaci řešili i chrudimští strážníci, a to na základě několika stížností na nemožnost v inkriminovaných ulicích zaparkovat. Podle slov vrchního strážníka Lukáše Dvořáka hlídky ulice několikrát v odpoledních hodinách kontrolovaly a vždy volná místa nalezli. „Bohužel, vzhledem k počtu vozidel není možné, aby všichni obyvatelé ulic Přemysla Otakara a Revoluční parkovali přímo v těchto ulicích. K parkování je nutné využít zejména ulici Čs. armády," dodává Lukáš Dvořák.