„Řez tu na nich nebyl prováděn celou řadu let," poznamenal jeden ze zahradníků. Zmlazovacím radikálním řezem se sleduje obnova vitality růstu, kvality tvaru koruny a prodloužení životnosti dřeviny. Obecně jím lze zlepšit celkový vzhled přestárlých, nepěkných, odspodu holých nebo proschlých dřevin. Zmlazení je vhodné  opakovat vždy po více letech, u stromů přibližně po deseti. U keřů se zmlazování provádí v závislosti na způsobu jejich růstu. Provádí -li se řez tzv. na babku, bývají jednoleté výhony seřezávány těsně ve stejné výšce pravidelně každý rok čímž se vytvoří časem viditelný kalus na kmeni, širší než samotný obvod kmene.