Některým lidem se masivní kácení nelíbí, ale jiná možnost záchrany areálu není. "Z důvodu velkého množství rizikových stromů jsme nuceni přistoupit k postupnému kácení stromů v areálu. Vše probíhá v souladu s rozhodnutími a konzultacemi se zainteresovanými úřady a na základě platných povolení. Chceme navrátit celý areál do dobré kondice, aby byl bezpečný pro naše návštěvníky," informovala ředitelka Domova pro seniory hlavního města Prahy Klára Husáková. Zároveň požádala o zvýšené dodržování bezpečnosti s ohledem na prováděné arboristické práce, které jsou v rukou odborné firmy.

Ježci v záchranné stanici přečkali zimu. Jsou v dobré kondici a mohou být vypuštěni do volné přírody.
To jsou věci. Ježkovi dají na Ježkovce svobodu ježkům. Pomáhat budou mladí Ježci

Zámecký park má více stupňů ochrany. Je to přírodní a kulturní památka, ale i evropsky chráněná lokalita. Proto má na kácení stromů jiné limity a mnohdy i neobvyklé postupy. Příkladem je termín zásahu, který byl určen od poloviny března do 15. dubna, a to s ohledem na netopýry, kteří odnepaměti v areálu zimují v koloniích.

Na zemi leží uřezané větve a mnohdy i torza kmenů, což je solí v očích návštěvníků. "Kdyby to raději nechali lidem na topení, bylo by pak v parku hezky čisto," myslí si pětatřicetiletá Jana, která se do Heřmanova Městce nedávno přistěhovala a žije u rodičů. Zatím neví, že ponechání dřeva na místě má svůj důvod, kterým je ochrana chráněných živočichů. Patří mezi ně páchník hnědý, což je evropsky významně chráněný druh. V zámeckém parku dále žijí savci a ptáci vázaní na porosty starých stromů.

Již v roce 1996 Agentura ochrany přírody a krajiny upozornila na skutečnost, že dřeviny v parku jsou přestárlé a je nutná dosadba nových dřevin. Ve stejném roce byla zpracována studie Rekonstrukce zámeckého parku v Heřmanově Městci, která vyhodnotila stav parku s návrhem pěstebních opatření. Jenže k areálu, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, nebyla příroda laskavá. V roce 2020 ho zdevastovala blesková povodeň, která poslala k zemi desítky vzácných stromů a zničila většinu stezek.

Mnohé stromy, které pustošení přírodního živlu přežily, byly staticky porušeny, a proto domov pro seniory hned několikrát musel zámecký park uzavřít kvůli hrozbě zřícení stromů a větví při silném větru.

Pozdně barokní zámek z r. 1784 v Heřmanově Městci zdobí anglický park, který volně přechází do lesoparku. Rostou zde jedlé kaštany, jihoamerické platany, tisy, cizokrajné borovice, staleté duby a buky. Z květin pak vzácný vstavačovitý vemeník dvoulistý a z liliovitých kokořík vonný, na lukách vstavač tygrovitý. Z ptactva se zde vyskytuje ledňáček, skorec a na rybníku pak labutě. V parku je ukryto přírodní divadlo pro více než 600 diváků. (Zdroj: kudyznudy.cz)