Důvodem jejich skácení byl fakt, že stromy rostly v těsné blízkosti dvou bytových domů a svými kořeny bezprostředně ohrožovaly kanalizaci.

Již vloni musela být jedna borovice skácena z důvodu nebezpečí rozbití oken v domě. „Samotné kácení bylo velice náročné, na místě byl horolezec, který musel kácet stromy metr po metru, aby nedošlo k nějakým materiálním škodám,“ říká Lenka Korbelová z údržby zeleně.

Daniel Seifert, Chrudim