Na půdě nového multifunkčního centra představí svá divadelní a taneční vystoupení studenti gymnázií jak z České republiky, tak ze zahraničí. Festival ve spolupráci s Městem Hlinsko a Pardubickým krajem pořádá Gymnázium K. V. Raise. Za nápadem i za samotnou realizací festivalu stojí Lada Leszkowová, učitelka angličtiny na gymnáziu a vedoucí divadelního souboru GT Hlinsko. Tato akce je vyvrcholením stále provázanější spolupráce s partnerskými skupinami ze zahraničí, která probíhá především prostřednictvím internetu.

Tuzemskou scénu bude reprezentovat domácí GT Hlinsko, Domino Theater Brno a Škeble Lanškroun, ze zahraničí pak svou účast potvrdila tři slovinská gymnázia z Lublaně, Mariboru a Ptuje. Divadelní vystoupení budou v angličtině a hlinecká veřejnost zde má nádhernou příležitost svoje anglické dovednosti otestovat. Lanškrounská představení budou v češtině a Werichovy Tři sestry nebo Asimovův Rozoumek by žádnému milovníkovi dobrého divadla neměl uniknout. Návštěvníci se kromě divadelních představení mohou těšit i na taneční vystoupení či na hudební koncerty hlineckých kapel (Saxer, Blue Fire, Desperate Times a Nezbend). Pro samotné účastníky festivalu je pak připraven i doprovodný program v podobě workshopů, návštěvy divadelního festivalu v Hradci Králové nebo večerní posezení u táboráku.

Zájemci si mohou v Turistickém informačním centru zakoupit permanentku na všechna divadelní představení v rámci festivalu. Její cena je dobrovolná, minimálně však 100 Kč. Vstupenky na jednotlivá představení do předprodeje nejdou, lze je však koupit přímo na místě před začátkem představení za 50 Kč.

Jménem hlineckého divadelního souboru GT Hlinsko bychom Vás tímto rádi na Artsy Fartsy Festival srdečně pozvali.

Petr Boháč