Po diskusi a závěrečném hlasování bylo na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi očima mládeže pro rok 2017. Návrhy, které vzešly z tohoto setkání, budou ještě ověřeny anketou, která bude probíhat standardně pomocí anketního lístku na zapojených Středních školách v Chrudimi. Výsledky budou předloženy zastupitelstvu města.

Zdroj: Youtube

Studenti by si nejvíce přáli zrekonstruovat interiér městského kina včetně toalet, instalovat pohodlnější sedačky a rozšířit výběr občerstvení. Zároveň by rádi, aby město doplnilo odpadkové koše a opravilo lavičky v Městském parku.

Pracovní skupiny se zaměřily i na dopravu, a mladí by si přáli zamezit vjezdu kamionů do města, upravit retardéry v ulici ČSA – podél nádraží a realizovat jízdní pruhy pro cyklisty v ulicích Obce Ležáků, Palackého a Pardubická

Studenti by si také přáli založit komunitní zahrady a tradici studentského majálesu. Vadí jim také neutěšený stav před hotelem Bohemia, kde by rádi viděli parkoviště.

Součástí akce bylo i vytváření pocitové mapy města Chrudim, kde mohli studenti různě barevnými špendlíky znázornit své pocity, čímž dávali najevo, kde rádi nakupují, na jaká místa jsou pyšní a naopak, kde se jim vůbec nelíbí. Nejvíce se mladým nelíbí vlakové a autobusového nádraží. Naopak nejpopulárnějším místěm v Chrudimi je pro mládež discoklub Inferno. Část výsledků naopak pořadatele překvapila. Mladí například nejraději nakupují v centru města místo v předpokládaných prodejnách obchodních řetězců na okraji měst.

Výsledky pocitové mapy budou přeneseny do digitální podoby a následně posouzeny v komisi Zdravého města a MA 21.