V současné době na gymnáziu studuje 585 studentů ve 21 třídách. Škola jim nabízí program i po vyučování.

Studenti si mohou vybrat z několika zájmových kroužků. Mezi ně patří například aerobik, turistika, volejbal, softbal, basket, recitace, divadelní klub, kroužky šachový, první pomoci, tvůrčího psaní či kroužek výtvarný. Nebo se mohu stát redaktorem školního časopisu Stopa. Ten vznikl před osmi lety, kdy si v jedné kavárně povídali studenti o svých aktivitách. A právě tehdy je napadlo vydávat školní časopis, který by informoval o dění na gymnáziu a v jeho okolí. Ředitel školy s návrhem souhlasil, a tak brzy vznikla stálá redakční rada.

Sami o sobě

Na rozdíl od jiných školních časopisů se skládá pouze ze studentů. Ve Stopě si studenti sami říkají o čem chtějí psát, s kým udělat rozhovor. Stopa je tu pro lidi, kteří chtějí vyjádřit svůj vlastní názor na školu. Na stránky Stopy studenti vkládájí i nějakou tu zábavu a „čtení pod lavici“. Prostě si píší časopis sami pro sebe.

Redakce Stopy pořádá akce, kterých se mnohdy účastní celé gymnázium. Například Gymnaziální noc, při které studenti přespali ve škole a mohli si projít dosud nepřístupná místa a „temné“ kouty gymnázia. Soutěž Chudáci gymplu zase zkoumala, která třída gymnázia se má „nejhůř“. Nebo akce GJR na kolech, při které se studenti i zaměstnanci gymnázia zasloužili o vznik nového českého rekordu - vytvořili obří nápis z lidí a jízdních kol.

Stopa vydala jedno speciální dvojjazyčné číslo pro francouzské kamarády, kteří pobývali na gymnáziu během výměnného pobytu. Zúčastnila se též republikové soutěže školních časopisů pod záštitou ZŠ Chomutov. A nějakou chvíli dokonce běželo i rádio Stopa. Na jeho vlnách zazněl i příspěvek o historii gymnázia, který vám přinášíme.

Historie školy

Šestý říjen oslavujeme jako den založení Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi. Škola vznikla v roce 1863. Její brány se otevřely právě 6. října a přivítaly 107 žáků. Samozřejmě pouze chlapců - dívky mohly do tohoto typu školy docházet až v roce 1918.

První maturita (1875) se neskládala jako dnes ze čtyř, ale dokonce z osmi předmětů a zvládlo ji 16 studentů.

Jak roky ubíhaly, přicházelo studentů stále víc a víc, původní gymnaziální budova na Školním náměstí proto přestala stačit. Už v roce 1878 se gymnázium stěhuje do nové budovy v parku na Jánském předměstí. Ke zkvalitnění výuky přispělo rozšíření školních sbírek - škola vlastnila dokonce sbírku mincí! Přínosem bylo i otevření žákovské a profesorské knihovny i zřízení astronomické observatoře na půdě školní budovy.

Během první světové války byla budova gymnázia vyklizena pro vojenskou nemocnici. Starší studenti a profesoři byli odváděni do armády, výuka byla krácena.

Vznikem samostatného Československa se mnohé změnilo. Asi nejdůležitějším krokem bylo zrovnoprávnění chlapců a dívek. K této době se také váže tradice školního pěveckého sboru a pořádání studentských majálesů.

Období rozkvětu bohužel nemělo dlouhého trvání. Druhá světová válka znamenala pro gymnázium těžkou ránu. Tvrdé pronásledování, úpravy osnov dle nacistických představ, cenzura učebnic, které nemohly připomínat slavnou minulost naší země. Totální nasazení a věznění v koncentračních táborech zasáhlo mnoho studentů i profesorů.

Po válce následovalo období oprav a rozšiřování gymnázia. Ve škole se po únoru 1948 začala angažovat organizace levicově založené mládeže a později i KSČ. Tehdy se také škola stěhovala do nové budovy, do bývalé dřevařské školy. Nový školský zákon podstatně změnil osnovy a zařadil tak gymnázia na úroveň ostatních středních škol, což znamenalo úbytek studentů.

Od roku 1969 se začíná používat název Gymnázium Josefa Ressela. S obdobím normalizace přišlo mnoho změn, hlavně zvýšený důraz na upřednostňování SSSR a na politickou příslušnost.

Po revoluci 1989 se opět otevírají třídy víceletého gymnázia, rozšiřuje se výuka angličtiny, němčiny a společenských věd. Dochází také k navázání spolupráce se střední školou v Dánsku. V roce 1990 se ředitelem gymnázia stává Eduard Beránek, který působí ve funkci dodnes.