Učitelé i žáci

Prioritou naší organizace je pochopitelně technické vzdělávání, následované rozvojem jazykových znalostí žáků. Uskutečnily se tak pracovně-studijní pobyty, a to Čechů v Martině i Slováků v Chrudimi.

Čeští pedagogové strávili týden sledováním práce svých kolegů na Střední škole podnikání. Zaměřili se na hospitační činnost na hodinách podnikání, management, marketing, komunikace v podnikání nebo podnikatelská etika. Byl jim také předveden postup tvorby podnikatelského plánu a jeho obhajoba studenty.

Slovenští pedagogové u nás navštívili firmu Festo a sledovali práci žáků a metodiku výuky svých kolegů v předmětech programování CNC, automatizace nebo řízení a regulace.

Výměnné pobyty

V dubnu a květnu pak proběhly výměnné pobyty žáků zmíněných škol. Čeští studenti strojírenství se na Slovensku podrobně seznámili s CNC systémem Heidenhain, jehož zvládnutí pro ně bude bezpochyby znamenat konkurenční výhodu na trhu práce a na jehož výuku se Spojená škola v Martině specializuje. Slovenští žáci se na SPŠ Chrudim naučili pracovat s pneumatickými a hydraulickými systémy.

V závěru pobytu obdrželi stážisté nejen absolventské certifikáty v mateřském a anglickém jazyce obsahující hodnocení jejich studijních a pracovních výkonů, ale i Europass Mobility, který podrobně zaznamenává jejich zahraniční zkušenosti a poskytuje potenciálnímu zaměstnavateli podrobné informace o praxi držitele.

Certifikát na konci

O lepší znalost jazyků, ale i o rozvoj tolerance a chápání odlišných kultur by se měl postarat projekt No Enemies Violence Equal Rights (Bez nepřátelství a násilí za rovná práva), který potrvá do srpna 2017. Na projektu se podílí šest evropských škol a vedle české a slovenské strany jsou zastoupeni i polští, italští, portugalští a turečtí partneři.

Dvacítka českých studentů bude moci vycestovat do výše uvedených zemí a zúčastnit se projektových aktivit zaměřených na boj s rasismem, nesnášenlivostí a předsudky.

V únoru navštívila čtveřice žáků SPŠ Chrudim Portugalsko, kde si všichni vyzkoušeli mimo jiné i prezentaci školy, města a republiky před mezinárodním publikem.

Zdeněk Šípek, Jana Vozarová,

koordinátoři projektů