Uklízet svět přišli žáci ze tříd 2. A, 2.F, 3.B. a 3.C, kteří vyrazili od školy směrem na Vestec ke školnímu statku, kde sbírali odpadky v okolí hlavní silnice a nové cyklostezky. Ruku k dílu přiložily i učitelky Daniela Mihulková a Anna Pochobradská. Všichni společně cestou naplnili šest pytlů odpadků, mezi kterými převažovaly plastové lahve, krabičky od cigaret a plechovky od nápojů. Vzhledem k blízkosti frekventované silnice se mezi odpadky objevily také poškozené autodíly a poklice z kol projíždějících vozidel. „Atmosféra na akci byla pozitivní, k čemuž přispělo i krásné počasí. Studenti odcházeli s dobrým pocitem, úsměvem a přáním, aby uklizený stav vydržel co nejdéle. Potěšující je konstatování žáků, že rozhodně svoje děti povedou k jinému chování. Za aktivitu jim jistě patří pochvala,“ dodala Anna Pochobradská.