Hlinecké gymnázium se pyšní novou multimediální učebnu, na kterou přispěla Nadace ČEZ částkou téměř 200 tisíc korun. Profesoři pomocí moderních pomůcek rozvíjejí fyzikální a matematickou představivost studentů, aktivně je zapojují do výuky a podporují jejich zájem o obor.

V Evropě má zájem studovat technické obory pouze 15 procent mladé populace a s nedostatkem absolventů se potýkají také v Americe. To je obrovský rozdíl oproti asijským zemím, kde chce vědecké a technické obory studovat celých 60 procent patnáctiletých, chlapců i dívek. S touto statistikou se ale nechtějí smířit na hlinském gymnáziu. „Věřím, že výuka v prostředí moderní učebny zvýší zájem žáků o technické předměty a připraví je na náročné studium technických vysokých škol," uvedl ředitel gymnázia Rostislav Dvořáček.

K vyšší názornosti výuky a přehlednosti výkladu přispívá širokoúhlá multidotyková interaktivní tabule. Vizualizér s pomocí dataprojektoru pak studentům zprostředkovává obvykle hůře viditelné experimenty. Pokusy s novou vývěvou slouží k pochopení fyzikálních jevů spojených s vakuem. Generátor ke zkoumání magnetických polí a Oerstedova jehla zase žákům přiblíží problematiku elektřiny. Se zákonitostmi z oblasti optiky se pak studenti seznamují prostřednictvím geometrické laserové optiky.