Jsou součástí projektu zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti. Tyto volby se pořádají na gymnáziích, SOŠ a SOU v České republice, které se do projektu zapojily, a zúčastnit se jich mohou studenti starší patnácti let.

Členky komise

V chrudimské škole byla vyhrazena volební místnost a pracovala zde volební komise, která se skládala ze tří studentek oboru Cestovní ruch. Ten celou akci ve škole připravoval.

„Práce místopředsedkyně ve volební komisi mne baví a je to dobrá zkušenost do budoucna. Volební účast odhaduji zatím na padesát procent," řekla Veronika Poláková, studentka IV. ročníku

Pro Michalu Šimonovou, také studentku čtvrtého ročníku, byla práce členky volební komise velmi poučná a zajímavá.

„Jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet," uvedla.

Předsedkyně volební komise Anna Chvátalová čekala u voleb větší účast. „Myslím, že by mělo být méně stran, které by byly viditelnější," míní.

Ředitel děkuje

„Děkuji učitelům a žákům oboru Cestovní ruch za svědomitou přípravu voleb. Pro všechny, kteří se přípravy i voleb aktivně zúčastnili, to byla jistě zajímavá zkušenost, kterou mohou dále v rámci výuky příslušných předmětů vyhodnocovat a rozebírat," hodnotí akci ředitel školy Jaromír Pecina. (jap)