Uklízet přišlo v úterý odpoledne 30 žáků ze tříd 1. A, 1.F, 2.A., 2.C, 3.C a 4.C, kteří vyrazili od školy směrem na Pardubice a sbírali odpadky v Městském parku i podél silnice. Hlavním cílem byl úklid cyklostezky směrem na Medlešice. Ruku k dílu přiložily i paní učitelky Mihulková a Zaňková. Cestou se naplnilo šest pytlů, převažovaly plastové lahve, krabičky od cigaret a obaly od sušenek.

Jelikož se v blízkosti nachází frekventovaná silnice, mezi odpadky se objevily i pneumatiky, poškozené autodíly a poklice z kol automobilů. Studenti odcházeli s dobrým pocitem a přáním, aby uklizený stav vydržel co nejdéle. Potěšující je konstatování žáků, že rozhodně svoje děti povedou k jinému chování. Za aktivitu ve volném čase jim patří pochvala.

Anna Pochobradská, Daniela Mihulková