Projekt je uskutečněn v rámci programu etwinning a jmenuje se: „Not only neighbours, but also friends“, tedy „Nejen sousedé, ale i přátelé“. Podstatou je poznávání sousedních, jazykově a kulturně podobných zemí.

Celý časopis si můžete stáhnout
a prohlédnout zde

- 1. číslo

- 2. číslo.

Konečným výstupem je mezinárodní časopis, který mapuje zajímavé dění v těchto třech školách. Některé články jsou v češtině, další v polštině, slovenštině, ale i ve společně sdílené angličtině. Děti tak nejen přispívají svými články, ale zároveň zjišťují, že bez velkých obtíží rozumí obsahu ve čtyřech jazycích.

ednotlivých aktivit se účastní celá škola, ale časopis nejvíce tvoří děti 7. ročníku v rámci angličtiny a 9. ročníku v rámci mediální výchovy. Záměrem projektu je nejen zvýšení motivace dětí k jazykovému vzdělávání, ale i posílení vzájemné sounáležitosti v rámci Evropy.

Podrobnější informace o aktivitách školy na stránkách www.zsht.cz

Za ZŠ Hrochův Týnec
Mgr. Jiřina Macháčková,
ředitelka školy