Úkolem soutěže bylo zhotovit truhlářský výrobek - konferenční stolek dle předložené dokumentace, technického popisu a z připravených polotovarů. Dalším úkolem byl i závěrečný písemný test.

Soutěž byla určena pro jednotlivce a družstva žáků druhých ročníků středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem v oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby a truhlář. Do soutěže se přihlásilo osm středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrované školy včetně Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického v Třemošnici.

Hodnotící komise v čele s předsedou Přemyslem Dvořákem, členem hospodářské komise, neměla lehké rozhodování. Nakonec se vítězem v kategorii jednotlivců stal Petr Dvořák a prvenství a praktické ceny vybojovalo i jeho družstvo ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technických oborů v České Třebové.

Pro všechny soutěžící byl také připraven doprovodný program s prohlídkou místních firem a kulturních památek. Při závěrečném slově poděkovala ředitelka SOŠ a SOU technického v Třemošnici RNDr. Jana Sýkorová za perfektní přípravu a odvedenou práci.

Pavel Kalina