„Cílem našeho projektu je výchova k toleranci zahrnující respekt k lidem různých kultur, náboženství, sociálního postavení, zdravotního postižení, pohlaví a věku," stojí v popisu projektu.

Do Chrudimi v tomto týdnu na krátkodobou návštěvu zavítali studenti z Polska, Itálie, Portugalska a Turecka. Spolu s českými kolegy navštívili ve středu nejprve chrudimský azylový dům, který provozuje Centrum J. J. Pestalozziho.

Poté se přesunuli do ubytovny v Tovární ulici, kterou jim představil ředitel obecně prospěšné organizace Sopre Jan Kouba. Ten studentům popsal, jakým způsobem zde mohou nalézt přístřeší lidé bez domova nebo matky s dětmi.

Zbytek dopoledního programu sabotoval prudký liják, který účastníky zahnal zpět do hotelu, takže k sociální dílně Ušito s šancí, která pomáhá aktivizovat sociálně vyloučené klienty města k pracovním aktivitám, aby získali praxi, dorazilo jen několik nejvytrvalejších. Odpoledne pak celá skupina navštívila pietní místo v Ležákách.

„Každá partnerská škola zapojená do programu Erasmus+ má vlastní téma – když jsme byli v Polsku, navštívili jsme například Osvětim, ve slovenském Martinu nás vzali do romského muzea, Italové a Portugalci uspořádali mimo jiné besedu s přistěhovalci a zástupci organizací, které řeší otázky přistěhovalectví," popisuje vzájemné návštěvy koordinátorka projektu Jana Vozarová.

Krátkodobých výprav se účastní čtyři studenti a tři doprovodné osoby. Od účastníků se vyžaduje důkladná příprava a nastudovaní mimo jiné anglické slovní zásoby, která se dané problematiky týká.

Kromě humanitního přesahu nabídl Erasmus+ i technické znalosti. Studenti i kantoři chrudimské průmyslovky už například jeli „na zkušenou" za kolegy ve slovenském Martinu.