Mezi prvními se ozval poslanec Jan Kasal. „Domnívám se, že není žádných překážek ve společnosti, aby mohla být zahájena širší diskuse o podobné změně. Já jsem určitě k takové diskusi ochoten, i když neplánuji zmírnění zákona aktivně prosazovat vzhledem k mému dlouhodobému odmítavému postoji k drogám,“ píše Kasal.

O problematice je informován Jiří Paroubek. „Je zřejmé, že se o této látce hovoří stále častěji. Váš podnět jsem proto předal k vyhodnocení mému expertnímu týmu,“ informuje ve svém dopise.

Reakci dostal Jiří Stuna mimo jiné i od Zelených.

„Kateřina Jacques je s problematikou léčebných účinků konopí dobře obeznámena a v tomto volebním období předložila, spolu s Ondřejem Liškou, návrh zákona, který dekriminalizoval držení konopí pro léčebné účely. Tento návrh však podporu Sněmovny nezískal. To však neznamená, že by Kateřina Jacques na tuto svou snahu rezignovala,“ napsal skutečskému strážníkovi Milan Mraček, tajemník Poslaneckého klubu SZ.