„Jediné hlášení k nám dosud dorazilo ze Skutče, kde mají problém lidé žijící na jedné z tamějších samot, doplnil Pavel Koreček. Aktuální stav na povrchových vodách však není podle chrudimského odborníka dobrý, byť jsou přehrady v okrese celkem slušně zaplněny. „Na Pařížově je to ale horší, tam už jsou v podstatě na minimálním stavu," konstatuje Pavel Koreček.

PRŮTOKY NA MINIMECH

Průtoky v řekách jsou na Chrudimsku nadále velice nízké. „Na několika místech už nyní registrujeme takzvaný stav sucha, ale žádné zákazy odběrů vody zatím nevyhlašujeme a ani se k tomu v nejbližších hodinách nebo dnech nechystáme. Mimo jiné i kvůli tomu, že v regionu nemáme nějaké opravdu velké průmyslové odběratele," pokračuje Pavel Koreček.

To, že se krajině nedostává potřebného množství vláhy, lze nejlépe poznat na horních úsecích vodních toků nebo například na drobných lesních bystřinách.

POMŮŽE JEN DÉŠŤ

Ani kapka teď například nevytéká ze studánky s údajně léčivou vodou pod Červenou kapličkou na okraji chrudimského parku Střelnice. Zde se sice nabízí i otázka, zda nebylo sycení pramene nepříznivě poznamenáno aktuální stavební činností v blízké ulici Na Kopci, ale prý tomu tak není. „Příčinou nedostatku vody je tu opravdu jen sucho. Stav těchto mělkých zvodní je prostě špatný a vysloveně závisí na srážkách. Stává se proto běžně, že takovéto prameny a studánky občas vysychají," uzavřel Pavel Koreček.

Červená studánka

Je největším pramenem místní pramenní linie. Její voda s vyšším obsahem minerálů se od 17. století využívala pro zásobování okolí a také jako léčivá. Uvádí se několik případů, kdy byli lidé či zvířata uzdraveni po vypití této vody či po koupeli v ní.