Jak dokládá náš snímek, z potoku Ležák zbývá v těchto dnech v Zaječicích jen úzká strouha, která se vine prostředkem jindy o mnoho širšího koryta.