Průtoky na vodních tocích byly uprostřed minulého týdne na úrovni přibližně 10 až 40 % dlouhodobých průměrů pro měsíc říjen, a tak hydrologická zpráva Povodí Labe uváděla pokles hladiny hned u patnácti z celkově šestnácti sledovaných vodních nádrží. Naplněnost přehrad se nejčastěji pohybovala mezi pouhými 23 až 78 procenty. Za protilehlé póly tohoto rozmezí se dostaly pouze dvě přehrady na Chrudimsku. Křižanovická přehrada na řece Chrudimce, která slouží jako zásobárna pitné vody pro veřejnou vodovodní síť, zůstávala naplněna téměř ze sta procent, zatímco přehrada v Pařížově na řece Doubravě naopak zela prázdnotou.

Vodáci v Ronově nad Doubravou se už nadobro smiřují s tím, že se letošní tradiční zamykání řeky s Dědkem Doubravákem neuskuteční. „Řeka je prakticky bez vody a z přehrady nad námi není co vypouštět. Pokud už k takové situaci v minulosti došlo, vždycky zůstával splavný alespoň níže položený úsek mezi Ronovem nad Doubravou a Žleby, jenže to letos zřejmě nepůjde ani tam,“ říká skautský a vodácký vedoucí František „Bobr“ Zvěřina. „Z mého pohledu byla končící vodácká sezóna jednou z těch nejhorších. Místo říjnového zamykání řeky pravděpodobně uspořádáme náhradní cyklistickou akci nazvanou Železnohorské cyklozamykání. Plánujeme ho na sobotu 10. listopadu,“ dodává vodák.

Sucho přidělává vrásky na čele také kastelánovi slatiňanského zámku Jaroslavu Buštovi. Zámecký park totiž aktuálně prochází rozsáhlou obnovou, v jejímž rámci jsou právě teď na podzim vysazovány stovky nových keřů a stromů. „Budeme muset co nejrychleji zprovoznit budovaný vnitroareálový vodovod, abychom měli tuhle zeleň čím zalévat. Vodovod už je téměř hotový, ale některé jeho části stále ještě chybí,“ vysvětluje kastelán.

Jan Tecl.
Senátorem se stal občanský demokrat Jan Tecl, starosta Havlíčkova Brodu