Odborníci hodnotí situaci jako velmi vážnou. „Lidé nám volají, abychom k nim přijeli a odvezli si například raky, kteří přežívají v posledních tůních. Ale nemůžeme jim pomoci, nemáme živočichy, kde umístit. Ani v přehradách,“ poznamenává ke zkušenostem z posledních dnů vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta. Přiznává, že jde o abnormální situaci v celém regionu. Když už někde prší, jsou to pouze lokální deště, po kterých voda rychle odteče. „Vždy sice část živočichů přežije, ale tentokrát je situace už nepříjemná,“ tvrdí Bárta.

Kromě potoků a řek ubývá voda také v rybnících. Správci mají velké starosti, z vody mizí kyslík a ryby často hynou ve větších množstvích. „Správci vodních ploch mají povinnost mrtvé ryby sbírat a odevzdávat do kafilérie,“ uvádí k tomu František Bárta. Většinou se tak děje, ovšem i na Chrudimsku se už objevily případy, kdy sice rybáři leklé kusy ryb z hladiny seberou, ale nechají je například v rákosí. Podle Bárty se tak, až dojde ke zvýšení hladiny, mohou šířit i nějrůznější nemoci. Zlepšení situace by mělo nastat v polovině tohoto týdne, kdy meteorologové očekávají vydatnější déšť.

Na stávajívím suchulze ovšem podle Bárty nalézt i jeden klad. "Podařilo se nám kvalitně posekat mokřadové louky, které jsou jindy značně podmáčené," doplňuje Bárta. Záporný dopad sucha na přírodu to však vyvážit samozřejmě nemůže.

V tomto suchém období se navíc ještě více než kdy jindy projevuje na mnoha místech negativní dopad meliorací, které vodu rychle odvádějí a tím problém zhoršují.