Město by zde mohlo využít pravidla, podle kterého musí být vykácená zeleň v jedné části města nahrazena novou výsadbou provedenou v jiné části města. S kácením většího počtu stromů bude v Chrudimi zřejmě spojena výstavba nového stanoviště zdravotnické záchranky v ulici Dr. Milady Horákové, kterou má v plánu Pardubický kraj. Náhradní výsadba by se tak mohla objevit právě pod městskými hradbami.