Chrudimský oltář Panny Marie pochází z let 1490–1500. Patří do unikátního souboru čtyř pozdně gotických oltářů, které se dodnes prezentují v sakrálních prostorách na území města. Jeho novodobý stav byl ovšem nevyhovující. Na konci 19. století malíř Adolf Liebscher pozdně gotické malby zčásti přemaloval a na chybějících místech rekonstruoval. Ale přišel jiný, neznámý autor, který fragmentárně dochované malby na vnějších stranách bočních křídel znehodnotil. Zásahy způsobily zkreslenou představu o původní podobě malovaných výjevů. Sochy světic byly poškozeny červotočem a některé jejich části se nedochovaly.

„Když přijedeme do Chrudimě k našim na nedělní oběd, vždycky se stavujeme v kostele. O obnovené kráse oltáře víme, chodíme ho tam obdivovat. Je to skutečně rozdíl ve srovnání s tím, jak vypadal,“ řekla Jana Seidlová, která nyní žije v Praze.

Detaily pod povrchem

Skutečně jde o mistrovské dílo. Svou práci malířka a restaurátorka Markéta Pavlíková zahájila pečlivě provedenými průzkumy, díky kterým se jí z velké části podařilo zjistit originální podobu malířských i sochařských prvků. Posloužily jí k tomu nejmodernější neinvazivní metody, například infračervená reflektografie nebo ultrafialová luminiscence. Sochy byly zkoumány počítačovou tomografií. To vše přineslo velmi užitečné informace o podobě a stavu dochování původního díla. Velkou pomocí přispěla přední odbornice na středověké umění Helena Dáňová, díky které se podařilo najít původní předlohy postav apoštolů a další dobové analogické podklady pro rekonstrukci chybějících částí.

Překvapením bezesporu bylo, že postava svaté Kateřiny nemá ruku schovanou pod pláštěm, ale že v ní třímá meč. K nápravě došlo i u apoštola Filipa, jemuž Markéta Pavlíková doplnila kříž, který byl v minulosti přemalován. Restaurátorka citlivě propojila pozdně gotickou malbu s rozsáhlými kompaktními rekonstrukčními plochami z 19. století, jejichž části odstranila pouze v místě výskytu originálu. „Asi těžší pro mě byla ta ruka, musela jsem se soustředit na to, jak je namalovaná u ostatních světic,“ řekla Markéta Pavlíková při předávání ceny Patrimonium pro futuro, které přenášela Česká televize.

close Panna Marie s Ježíškem po restaurování. info Zdroj: npu.cz zoom_in Panna Marie s Ježíškem po restaurování.

„Oskarem“ oceněný chrudimský oltář má velké obdivovatele. „Lidé se na zrestaurované dílo hodně ptají, projevují zájem o prohlídku. Nejvíc to bylo znát při vánočních koncertech,“ uvedla Petra Pudilová z chrudimské římskokatolické farnosti.

Markéta Pavlíková absolvovala magisterské studium na Akademii výtvarných umění v Praze, obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky, škola prof. Karla Strettiho. Působí jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze. V Národní galerii Praha se specializuje na díla Sbírky starého umění. Věnuje se restaurování polychromovaných plastik, obrazů na různých typech podložky, realizaci restaurátorských průzkumů, péči o díla sbírkového fondu i spolupráci na výstavách.

Restaurovala díla K. Škréty, P. Brandla, U. Creutze, M. Brauna, F. I. Platzera, Mistra Litoměřického oltáře, A. Vivariniho. Publikovala odborné články např. v Bulletin NGP, Technologia Artis, Katalog Mýtus Creutz, Zprávy památkové péče. (zdroj: www.ngprague.cz)