Člověk se dotknul poprvé již před skoro padesáti lety cizího nebeského tělesa a zanechal zde své stopy. Přesto se nedá říci, že by od té chvíle bylo na světě vše jasnější, že by zmizela lidská bolest a strádání a že by byla zcela nasycena lidská touha po Pravdě a Lásce.

Do jisté míry tímto fantastickým úspěchem lidské techniky byla uspokojena touha po poznání. Naplnit lidské srdce beze zbytku pravdou, láskou a radostí přesahuje lidské možnosti. To může učinit jen ten, jehož narození nám Vánoce připomínají. Může to učinit ovšem jen tehdy, když mu otevřeme svá srdce a jsme ochotni naslouchat jeho poselství, které je tu dané i psané již dva tisíce let. Jeden z těch, kteří stanuli na Měsíci, americký astronaut James Irwin, účastník mise Apolla o tom řekl: „To, že Ježíš přišel na naši zemi, považuji za důležitější, než že člověk přistál na Měsíci.

Bohumil Šitavanc, katolický kněz