„Zastupitelstvo města Proseč schválilo přípravu a realizaci investičního záměru Sportovní hala Proseč. Nová sportovní hala by měla stát na místě dnes již technicky dosloužené tělocvičny u základní školy. Pokud vše dobře půjde a podaří se připravit projekt a zajistit finanční prostředky, mohla by nová hala sloužit široké veřejnosti, spolkům, mládeži a dětem již v roce 2018," uvádí prosečský starosta Jan Macháček.

STARÁ NETÁHNE

Moderní sportovní svatostánek bude nejen větší, ale také vyhoví všem technickým standardům. Sloužit bude především široké veřejnosti, místo pro sportování zde naleznou i žáci místní základní školy.
Jejich tělocvična už dosluhuje. Vybavená je například více než padesátiletými sprcham a sportovce odjinud moc neláká. Když se k tomu přidá i zmínka o plísni nebo o narušené statice tělocvičny, skoro nikdo se do letité budovy nehrne. Jak starosta Macháček již v minulosti poznamenal, k dokonalosti má daleko i vytápění a osvětlení.

Předpokládané náklady se odhadují na 10 až 12 milionů korun. „Takovou částku by město mohlo splatit ve střednědobém horizontu, a to i bez dotace," dodává starosta Jan Macháček.