Neznámý zloděj se 10. června roku 1993 vloupal do kostela a jak poznamenává administrátor krounské farnosti Vladimír Handl, ukradl všechno, na co dosáhl. Z interiéru svatostánku zmizely například dvě zhruba metr a půl vysoké sochy Petra a Pavla ze dřeva a také několik andělů a dalších řezbářských prací.

DOSTUPNÁ VARIANTA

Vedení farnosti se proto začátkem letošního roku rozhodlo vrátit sochy Petra a Pavla zpátky do výklenků v presbytáři. Nejde však o kopie původních skulptur a ani nebudou ze dřeva. „To bychom se nedoplatili," podotýká Vladimír Handl a pokračuje: „Sochy jsou odlité z pryskyřice. Nebylo to moc drahé – jeden kus nás stál 6050 korun. Dřevěná by stála 30 – 40 tisíc."

Oko prostého laika rozdíl nepozná, ale jak páter Handl poznamenává: „Nad dřevěnou sochu nikdy není. Každá taková vychází z dílny řezbáře jako originál, kdežto tato pryskyřičná je sériovým výrobkem zhotoveným z formy. Přesto je vzhled této sochy podle mého gusta zdařilý a vkusný, a to i po stránce detailu a barev."

Než světec doputoval z Polska do Krouny, ve farnosti panovaly jisté obavy, neboť polští výrobci tíhnou ke kontrastním, velmi zářivým barvám. Nicméně dodaný světec je vyvedený v tlumených odstínech, které nijak nenarušují výzdobu interiéru kostela.

close Svatý Petr už stojí ve výklenku presbytáře. zoom_in

DRUHÝ NA CESTĚ

Z Polska však dorazil jen jeden svatý. Sochu sv. Pavla nebylo možné odlít, protože se poškodila forma. Nicméně objednávku hodlá firma dodržet v následujících týdnech.

„Petr už stojí ve výklenku napravo, Pavel bude umístěný nalevo. Dodávka se sice zpozdila, ale 29. června bude svátek Petra a Pavla, tak u té příležitosti posvětíme i druhou sochu. Petra jsme požehnali během Noci kostelů 10. 6., tedy na den přesně, co před 23 let byly obě sochy ukradeny. Jsou to vůbec zvláštní souvislosti," říká páter Handl.

NA STUPÍNKU

Pryskyřičný světec však oproti originálu trpí jistým výškovým rozdílem – je asi o 20 centimetrů nižší. Nicméně tento hendikep vyřešil prosečský kameník Luboš Baťa, který sochu podložil pískovcovým podstavcem. Díky tomu se Petrova hlava ocitla nad oltářem, jehož křídla naopak ukryjí stupínek, na kterém stojí.

A když Vladimír Handl mluví o zvláštních souvislostech, nemá na mysli jenom shodná data krádeže skulptur a jejich navrácení zpět. Z řad krounských farníků se našli dva mecenáši, kteří výrazným finančním příspěvkem umožnili pořízení nových soch. A jsou to pokrevní bratři Petr a Pavel Vtípilovi.