Přes nepřízeň počasí uvítali v léčebně hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, radního Miloslava Macelu a vedoucího odboru zdravotnictví Leoše Dostála. To je však jenom část milých hostů, kterým déšť ani sníh nevadil a zúčastnili se sázení lípy mongolské a americké. Tím byla symbolicky dokončena dosadba dvanácti lip srdčitých do uvolněné části jírovcové aleje.

Současně byly vysazeny ještě dvě „sbírkové“ lípy – lípa různolistá a lípa plstnatá, převislá. Výsadba lip byla hrazena z grantu Programu péče o životní prostředí v Pardubickém kraji, podaného občanským sdružením Hamzovy děti z Košumberka.

V letech 2006 – 2009 získalo občanské sdružení v jednotlivých etapách 271 tisíc korun. „Díky této výrazné pomoci a též díky výtěžku ze sbírky na pomoc Hamzovu arboretu po orkánu, který poničil část Pardubického kraje v červnu 2008, jsme mohli intenzivně napravovat napáchané škody,“ uvedl ředitel léčebny Václav Volejník. I přes nepřívětivé počasí neváhal hejtman Radko Martínek znovu projít tehdy nejkritičtěji zasažená místa parku, kde dnes rostou mladé stromky.

Díky spolupráci s Václavem Větvičkou se tak pro arboretum nepříznivý los obrátil do nového, tematicky plánovaného rozvoje výsadby stromů, vysazovaných cíleně ve skupinách a náležejících k jednotlivým světadílům. V tomto duchu jsou vypracovány a rozvíjeny i poznávací trasy v parku. Že je Hamzův park a arboretum opravdu zajímavé místo cizokrajných dřevin, vědí nejen pacienti léčení v Hamzově léčebně, ale i turisté.

(vv)