Domov poskytuje sociální službu převážně osobám s mentálním postižením a většina klientů nemá oprávnění volit. „Řízení o svéprávnosti jsou opakovaná a soudy jsou stále přísnější. Z mého pohledu je to velmi zodpovědný přístup,“ uvedl ředitel slatiňanského domova Miloslav Kubín.

Jinými slovy řečeno – přezkoumání zdravotního stavu může dát klientovi stopku u volebního práva. Do voleb do krajského zastupitelstva tak promluví kolem patnácti klientů. „Jde o ty, kteří převážně žijí v chráněném bydlení, mají sociální dovednosti a jsou schopni samostatného uvažování. Otázkou je, kdo projeví zájem do krajských voleb promluvit,“ vysvětlil ředitel.

V sobotu 26. září u příležitosti celorepublikového Dne Charity poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži přivítal poutníky.
Tři charitní sestry na společné pouti

Soudní zkoumání svéprávnosti zkrátilo během deseti let počet voličů z domova o víc než polovinu. Mohou si v pátek nebo v sobotu dojít do volební místnosti sami, do hlavní budovy vedení domova zřejmě objedná přenosnou urnu. To vše se zachováním přísných hygienických podmínek.

Domov sociálních služeb ve Slatiňanech je od 24. září uzavřen návštěvám. Ani toto sociální zařízení se totiž nevyhnulo nákaze covid-19. Krajskou hygienickou stanicí byla koncem července na základě epidemiologického šetření nařízena karanténa 18 klientům a 12 zaměstnancům.

„Máme ještě dva zaměstnance v pracovní neschopnosti a také klienty, kteří se z nákazy doléčují. Naštěstí se koronavirus objevil v jednom z našich domků s chráněným bydlením a nemohl se tak rozšířit na další klienty. Kdybychom sídlili jako v minulosti v jednom objektu, situace by byla podstatně horší,“ dodal Kubín.