Nefrologická ambulance se otevře pro všechny zájemce od 7 do 12 a od 12.30 do 15 hodin

 I na tuto skutečnost upozorňuje v České republice kampaň u příležitosti Světového dne ledvin, která zítra nabízí bezplatné konzultace přímo v nefrologických ambulancích. Ta bude v areálu Chrudimské nemocnice otevřena v tento den pro všechny zájemce od 7 do 12 a od 12.30 do 15 hodin.

Skrytý průběh

Je známo, že mnoho nemocí může probíhat skrytě, a pacient vůbec netuší, že jimi trpí. To platí u většiny civilizačních onemocnění, jakými jsou například cukrovka, nádorová onemocnění, ateroskleróza nebo chronické onemocnění ledvin.

„Často se stává, že k nám pacienti přijdou přímo z ulice, a my jim musíme říci pro ně šokující zprávu, že jejich ledviny selhávají a že budou muset chodit na dialýzu," upozorňuje nefrolog a primář dialyzačního střediska NephroCare v Chrudimi Jan Hajný a dodává: „Je to velká škoda, protože kdyby takový pacient přišel včas, dalo by se mu pomoci a zvrátit tuto pro něho zásadní životní situaci. Problém je v tom, že ledviny nebolí a známky špatné funkce ledvin se z počátku vůbec nepoznají. Pouze biochemický rozbor krve a moči umí tuto skutečnost odhalit a pak u nás můžeme zánik funkce ledvin zastavit či zpomalit. Řada našich ambulantních pacientů o tom dobře ví. A většina z nich žádné obtíže nepociťuje. V naší nefrologické ambulanci v nemocnici v Chrudimi jsme připraveni zájemce odborně vyšetřit."

Počet stoupá

Každý rok v březnu upozorňují nefrologové z celého světa u příležitosti Světového dne ledvin (World Kidney Day) na to, že počet ledvinných onemocnění prudce stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin. Preventivní prohlídka u praktického lékaře všechny tyto „zabijáky" včas odhalí. Rizikové skupiny (osoby starší 60 let) navíc mohou 12. března 2015 navštívit při příležitosti Světového dne ledvin přímo nefrologické ambulance. Jejich seznam a adresy jsou k dispozici na internetových stránkách www.wkd2015.cz.

„Každoročně otevíráme u příležitosti Světového dne ledvin naše ambulance starším pacientům, protože ti jsou chronickým ledvinným onemocněním ohroženi nejvíce, a každoročně zjistíme u nezanedbatelného počtu z nich nějaké rizikové faktory a nezřídka i větší problém s ledvinami," upozorňuje David Prokeš, ředitel společnosti Fresenius Medical Care, která v České republice provozuje síť nefrologických ambulancí a dialyzačních středisek NephroCare, a uzavírá: „Ani letos tomu nebude jinak a já věřím, že otevřenými dveřmi ambulancí letos zase projde mnoho zodpovědných."

Přicházejí pozdě

Na zanedbávání preventivních prohlídek u praktických lékařů upozorňují nejen nefrologové, ale i onkologové, kardiologové i další specialisté. Pacienti často přicházejí pozdě a onemocnění je pak mnohem hůře léčitelné. Proto stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR pravidelný dvouletý interval preventivních prohlídek u praktického lékaře.

„Lékař v rámci této prohlídky nejprve „doplní anamnézu" zjistí, co se ve zdravotním stavu pacienta, eventuálně jeho rodiny, od poslední prohlídky změnilo, včetně kontroly očkování a léčby. Pak provede klinické vyšetření pacienta fyzikální vyšetření jednotlivých orgánů, kůže, změření krevního tlaku, indexu tělesné hmotnosti, orientační vyšetření zraku, sluchu a moče. Dále zkontroluje a zhodnotí všechna dosavadní vyšetření pokud některá v určitých intervalech (vyhláškou předepsaná) nebyla provedena, zajistí je. Patří k nim stanovení cholesterolu a tukových látek v krvi (v 18, 30, 40, 50 a 60 letech) a hladiny cukru v krvi (v 18 letech a pak od 40. roku věku ve dvouletých intervalech), vyšetření EKG (ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech). Pokud z anamnézy nebo klinického vyšetření pacienta vyplyne podezření na onemocnění vyžadující nějaká další vyšetření, lékař je buď provede sám, nebo pacienta pošle ke specialistovi," vysvětluje Jana Uhrová, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR.