Pokud město uspěje s žádostí o dotaci, vymění 120 světel na Palackého třídě, v ulici Obce Ležáků a v ulici Čs. armády. „Náklady odhadujeme na 589 tisíc korun, přesnou sumu by samozřejmě určilo až následně provedené výběrové řízení," předesílá starosta města Petr Řezníček.

Třetinová spotřeba

U jednotlivých stožárů by mělo dojít k výměně horních koncových částí (výložníků) s vlastním svítidlem.

„Nepůjde ještě o LED technologii, neboť ta by nás přišla na trojnásobek uvažovaných peněz. Přesto však ušetříme hodně elektřiny, protože příkon stávajících svítidel se pohybuje od 250 do 450 wattů, kdežto nová světla si vezmou jen od 80 do 150 wattů," vysvětluje Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim.

Barva se nezmění

Chodci se nemusí bát, že o sebe budou po modernizaci lamp zakopávat ve tmách. Lampy totiž mají mít i pří snížené spotřebě úplně stejnou svítivost. Podobná bude i barva vyzařovaného světla.

Po demontáži současných sodíkových svítidel už Technické služby neuvažují o jejich dalším využití. Celá hromada takto demontovaných dílů skončí jako nebezpečný odpad určený k ekologické likvidaci.