O to víc zamrzí šířící se nepravda o údajném předčasném odjezdu Belgičanů.

„Úsměvy na mnoha fotografiích nás utvrzují v tom, že se všichni zúčastnění včetně zahraničních hostů v průběhu tábora dobře bavili, a to navzdory různým nepravdivým fámám, které kolují mezi lidmi a jsou založeny na zkreslených informacích. Zajímavé je, že šíří ti, kteří na táboře vůbec nebyli,“ diví se starosta hlineckého sboru ČHJ Hlinsko Milan Jindřichovský.

Tábora ve Svratouchu se kromě místních dětí zúčastnili mladí hasiči ze tří dalších zemí: Nizozemska, Belgie a Slovenska. Většina západoevropských účastníků byla v České republice poprvé. Sbírání hub, štípání dříví či opékání špekáčků u táborového ohně bylo pro ně něco zcela nového.

„Jejich největším zážitkem byl pobyt v lese. Ostatně my jsme při loňské návštěvě Nizozemska nezahlédli jediný – oni pár stromů v parku už považují za les. Náš dobrý holandský přítel vyprávěl, že když u nich hořel les a hasiči vyjeli k požáru, museli se zastavit a čekat skoro půl hodiny, než jim bylo vystaveno povolení vjet do lesa. Zdá se to úsměvné, ale vychází to z toho, že když už se tam nějaký ten lesík najde, mohou se pohybovat jen po určených asfaltových cestách a cyklostezkách,“ pokračuje Jindřichovský.

Všichni táborníci se podle jeho slov velmi rychle aklimatizovali a po dvou dnech vysedávali u táboráku jako jedna velká parta. Zprvu byly pro mladé hasiče překvapením i ranní rozcvičky, ale třetí den už nedočkavě postávali u brány. Pochvalovali si také české jídlo, hlavně chléb a pečivo.

Pro děti bylo připraveno velké množství táborových her a aktivit jako branný závod, orientační závod, noční hry, „Pevnost Boyard“, „Faktor strachu“, táborová pouť a karneval. Dále se děti bavily při různých soutěžích v lese, střelbě ze vzduchovky. Jednotliví oddíloví vedoucí pořádali s dětmi výlety po okolí. Oblíbené byly lanovky, lezení po skalách a slaňování z hasičské plošiny pod dozorem zkušených příslušníků profesionálního Hasičského záchranného sboru. Každý zahraniční oddíl měl svého překladatele. Zdravotní službu zajišťoval vyškolený zdravotník a profesionální hasič, byl přítomen i belgický lékař.

Závěrem tábora byla ČHJ Hlinsko na oplátku pozvána na mezinárodní tábor do belgického Zelzate, který se bude konat příští rok.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Mezinárodní tábor hasičské mládeže

Svratouch, 30. 7. – 6. 8. 2011
pořádala Česká hasičská jednota Hlinsko


Na základě navázané spolupráce České hasičské jednoty Hlinsko s hasičskými sbory států Evropské unie včetně holandského partnerského města Medemblik uspořádali jsme v letošním roce od 30. 7. do 6. 8. mezinárodní tábor hasičské mládeže. Tábora se kromě místních dětí zúčastnili mladí hasiči ze 3 dalších zemí, kteří byli zastoupeny 5 městy a to: Nizozemsko (města Medemlik a Purmerend), Belgie (města Nieuwpoort a Zelzate) a Slovensko (město Púchov). K tomuto účelu hlinečtí dobrovolní hasiči využili táborovou základnu ve Svratouchu, kde také v rámci příprav a údržby této základny odpracovali pro město mnoho brigádnických hodin.

Příjezd účastníků bohužel provázel vydatný déšť. Vsobotu v 18 hodin byl mezinárodní tábor oficiálně zahájen slavnostním nástupem za účasti místostarosty města Hlinska Ing. Pavla Šotoly, který předal zástupcům zúčastněných sborů pamětní stuhy na jejich prapory. Starosta sboru Milan Jindřichovský za Českou hasičskou jednotu Hlinsko předal na památku dárky v podobě dřevěných hasičských vozidel.

Jak pro české tak i zahraniční děti byl přichystán společný program. Zde se naplno projevila odlišnost od života českých dětí. Největší zážitek byl pro ně pobyt v lese. Při loňské návštěvě Nizozemska jsme po celou dobu naší cesty nezahlédli jediný les. Pár stromů v parku už z jejich pohledu považují za les. Zde zmíním jednu historku, kterou nám vyprávěl náš dobrý holandský přítel. Když u nich hořel les a hasiči vyjeli k požáru, museli se zastavit na kraji lesa a čekat skoro půl hodiny, než jim bylo vystaveno povolení vjet do lesa. Zdá se to úsměvné, ale vychází to z toho, že když už se tam nějaký ten lesík najde, mohou se pohybovat jen po určených asfaltových cestách a cyklostezkách. Většina zahraničních účastníků byla vČeské republice poprvé. Volný pohyb po hlubokém lese, sbírání hub, štípání dříví či opékání špekáčků u táborového ohně byl pro ně zcela nový zážitek. Přesto se všichni velmi rychle aklimatizovali a po dvou dnech jsme již všichni vysedávali u táboráku jako jedna velká parta. Zprvu pro ně byly překvapením i ranní rozcvičky, třetí den už nedočkavě postávali u brány. Pochvalovali si také naše jídlo, hlavně chléb a pečivo. Aby také ne, když si všichni chodili i třikrát pro "nášup".

Pro děti bylo připraveno velké množství celotáborových her a aktivit jako branný závod, orientační závod, podpisová noční hra (při které bylo možno spatřit anděla či medvěda), velká noční hra (do které byli zapojeni i zahraniční vedoucí), hra "Pevnost Boyard", hra "Faktor strachu", táborová pouť a karneval. Dále se děti bavily při různých hrách v lese, střelbě ze vzduchovky apod. Jednotliví oddíloví vedoucí pořádali s dětmi výlety po okolí. Velice oblíbené byly lanovky, lezení po skalách a slaňování z hasičské plošiny, samozřejmě pod odborným dozorem zkušených příslušníků profesionálního Hasičského záchranného sboru. Individuálně si mohl každý oddíl zahrát volejbal, nohejbal či fotbal na připraveném hřišti. Děti si také vyzkoušely jízdu na koni.

Speciální program pak zahrnoval ukázky práce hasičů, policie ČR, jízdního oddílu městské policie z Pardubic na koních, policejních psů, k vidění byla historická hasičská technika z SDH Svratka a současná technika hlineckých hasičů. Dále bojové ukázky spojené s výstavou výzbroje a výstroje americké a české armády.

Táborníci z Nizozemska, Belgie a Slovenska navštívili známé muzeum hasičského hnutí v Přibyslavi a požární stanici HZS ve Žďáru nad Sázavou (jedna z nejmodernějších v republice). Medembličtí si nezapomněli prohlédnout své partnerské město Hlinsko a část zahraničních vedoucích zavítala na exkurzi do místního pivovaru Rychtář.

Zajímavou aktivitou byl takzvaný "hasičský fotbal", jež je neznámý i pro většinu českých hasičů a nám se ho podařilo realizovat za pomoci kamarádů z SDH Svratka. Jedná se o netradičně pojaté fotbalové utkání, které se hraje na zpevněné ploše o velikosti poloviny tenisového hřiště. Do míče se však nekope, nýbrž stříká vodou za pomoci tří hasičských proudů. Každé družstvo čítá šest hráčů. Tato velice zajímavá hra je nadchla natolik, že ji chtějí vyzkoušet i v holandském Medembliku.

Každý oddíl měl své dva vedoucí a každý zahraniční oddíl svého překladatele. Zdravotní službu zajišťoval vyškolený zdravotník a profesionální hasič, k okamžitému použití byla vždy připravena dvě vozidla. Nehledě na to, že v zahraniční výpravě byl přítomen i belgický lékař.

Celý tábor byl opět zakončen slavnostním nástupem, tentokrát za účasti starostky města Hlinska PhDr. Magdy Křivanové, která předala účastníkům upomínkové dary od města Hlinska. Od České hasičské jednoty obdrželi prostřednictvím I. náměstka prezidenta ČHJ Vladimíra Komínka pamětní knihy s věnováním. Poté následovala doslova sprcha děkovných slov od všech zahraničních delegací, která byla doprovázena množstvím dárků na památku a zvláštního poděkování se dostalo i kuchařkám. Na rozloučenou byla uspořádána diskotéka, která vyvrcholila velkolepým ohňostrojem.

Tento mezinárodní tábor bezpochyby přispěl k vzájemnému poznávání dětí se stejným zájmem a odbourávání jazykových i společenských bariér. Také vzájemná výměna zkušeností v oblasti požární ochrany byla neocenitelným přínosem pro dospělé na obou stranách. Povýšením práce s dětmi na mezinárodní úroveň, jsme jistě přispěli k větší propagaci nejen naší, ale i celého města Hlinska. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se na organizaci tábora podíleli, v čele s hlavní vedoucí tábora Alenou Unčovskou.

Byli jsme si vědomi toho, že tato akce klade velké nároky na pořadatele a je náročná i po stránce finanční. Přesto jsme se rozhodli do toho jít a myslím, že jsme uspěli. O tom svědčí i spousta děkovných slov a darů, které pořadatelé obdrželi od zúčastněných při závěrečném slavnostním nástupu. Zároveň byla ČHJ Hlinsko pozvána na mezinárodní tábor do belgického Zelzate, který se bude konat příští rok. Radost a zářivé úsměvy zachycené na mnoha fotografiích nás utvrzují v tom, že se všichni zúčastnění včetně zahraničních hostů v průběhu tábora dobře bavili a to navzdory různým nepravdivým fámám, které kolují mezi lidmi a jež jsou založeny na zkreslených informacích. Zajímavé na tom je především to, že je šíří lidé, kteří na táboře vůbec nebyli. Dětské tábory už pořádáme desítky let a každý rok máme pravidelně spousty zájemců, což vypovídá o dlouhodobé kvalitě našich táborů. Kdyby neměly takovou vysokou úroveň, asi by tam nikdo nejezdil. Proto si mohu dovolit na závěr prohlásit: "Vážení rodiče, milé děti, pokud se Vám náš tábor líbil, rádi Vás příští rok zase uvidíme!“ Už teď jsem si jistý, že budeme za rok zase odmítat mnoho zájemců pro přeplněnou kapacitu.

Na úplný závěr jsem si nechal citaci zněkolika děkovných dopisů, které jsme obdrželi, tak posuďte sami: Kenneth Buij (Medemblik, Nizozemsko) – „Milá Ivo, už jsme doma. Včerejší cesta proběhla vpořádku. Doma jsme byli ve 22.30 hod. Znova Ti děkuji za zbytek mé skupiny za perfektní starost a vynikající tábor. Nikomu se nechtělo odjíždět a to je pro nás dobré znamení. Velké obětí od Vašich přátel zMedembliku.“ Jessie (Nieuwpoort, Belgie) – „Ahoj Jiří, můj drahý příteli, zažili jsme výborný týden na Svratouchu a užili jsme si spoustu zábavy.“ Patrick Vantroyen (Nieuwpoort, Belgie) – „Ahoj George, díky za péči, jenž si nám věnoval, máme nového bratra do naší rodiny, doufám, že se uvidíme vBelgii.“


Milan Jindřichovský
starosta sboru ČHJ Hlinsko