Město Chrudim se jako jedno z prvních měst v republice připojilo k programu integrovaného záchranného systému, jenž realizuje umístění bodů záchrany. První takovéto body byly nedávno umístěny v chrudimských městských lesích. Systém by měl být postupně realizován na území celé ČR a pomáhat všem, kteří se ocitnou v nesnázích.

Bod záchrany neboli rescue point je místo v krajině označené tabulkou s unikátním kódem usnadňujícím lokalizaci v případech, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných prací.

Body jsou součástí databázových a geografických systémů integrovaného záchranného systému (IZS) a uvádějí informace o kontaktu na poskytnutí pomoci složkami IZS.

NA VIDITELNÝCH MÍSTECH

„Městské lesy Chrudim mají jako jedny z prvních v republice schváleny body záchrany dle metodiky Hasičského záchranného systému. Na lesním majetku města Chrudim je takových bodů celkem patnáct," uvádí ředitel společnosti Zdeněk Odvárka a dodává: „V případě jakýchkoliv zdravotních problémů či jiného nebezpečí stačí na tísňové linky zavolat pouze jedinečný kód a záchranná služba podle něho okamžitě rozpozná polohu, GPS souřadnice a přístupové cesty."

Na přiložené fotografii je zachycen jeden z prvních bodů záchrany na Podhůře. Jde o bod CR 034 – Lesní tělocvična v rekreačních lesích Podhůra, GPS 49°54'45.900"N, 15°46'51.660"E.

Plechová tabulka má normalizované rozměry 330 x 140 milimetrů, podkladová barva je žlutá s černým textem. K umístění se volí vhodné objekty tak, aby body záchrany byly dobře viditelné.

(sd, man)