Podle upozornění tamějších obyvatel došlo ke stejnému jevu i několikrát v uplynulém roce.
Podle Zdeňka Koláře, ředitele Technických služeb Chrudim, je pípání doprovodným jevem při opravě zařízení, u něhož byla nahlášena závada. „Při odstranění závady je nutné zapnutí lokálního hlásiče, proto se ozývá pípání. Odstranění závady bude provedeno odbornou firmou v nejbližším termínu," přislíbil Zdeněk Kolář.

(man)