Jaký je důvod náhlého tajemníkova odchodu? Stojí za tím jeho pochybení? „Tyto spekulace nejsou na místě, normálně jsme se dohodli. Kdyby Aleš Korejtko odcházel kvůli nějakému průšvihu, určitě bych tuto informaci nezatajil,“ tvrdí starosta Chrudimě Jan Čechlovský. V pondělí parafoval výběrové řízení na tajemníka, které bylo včera pověšeno na úřední desku. „Vychází ze zákona o obcích. Doplnil jsem ho o dva body. Uchazeč by měl předložit koncepci rozvoje městského úřadu do roku 2010 a napsat motivační dopis,“ doplňuje Čechlovský.

Uvolněné místo by mohl využít k návratu do Chrudimě zastupitel Ondřej Kudrnáč, který je tajemníkem radnice ve Dvoře Králové nad Labem. „Ještě nejsem rozhodnut. Podmínka položení mandátu zastupitele je pro mne dost důležitá,“ uvedl včera Kudrnáč.

Tajemník Městského úřadu vChrudimi by mohl nastoupit do práce o prvním zářijovém dni, jeho platová třída je 12. Základním předpokladem je, že bude splňovat podmínky zákona o obcích a další body vypsané vprávě vyhlášeném výběrovém řízení. Tajemník musí být bezúhonný, do výběrového řízení by se neměli hlásit lidé, kteří nemají praxi jako vedoucí zaměstnanec, zastupitel nebo pracovník výkonu státní správy a samosprávy. Mezi podmínkami jsou vysokoškolské vzdělání a také osobnostní předpoklady kvýkonu funkce tajemníka. Patří mezi ně důslednost, manažerské zkušenosti a dovednosti či schopnost zvládat konfliktní situace.

Přihlášky do výběrového řízení město přijímá do konce července osobně krukám vedoucí odboru kanceláře tajemníka vbudově radnice vPardubické ulici nebo formou poštovní zásilky, která by měla mít na obálce označení „výběrové řízení- tajemník“.