Pro každé dítě jde o novou výzvu

Už si nebude moci tolik hrát jako ve školce, bude potřeba, aby se více soustředilo na učivo. Avšak díky tomu se naučí číst, psát a počítat, a to se mu bude v životě moc hodit. Jak to chodí ve škole, právě v těchto dnech zjišťují i prvňáčci na Chudimsku.

Některé děti se do školy těší, připravují si aktovku dlouho dopředu, aby na něco náhodou nezapomněly, jiné se trochu obávají, ale pro každé je to výzva a navíc je v České republice již od dob Marie Terezie školní docházka povinnou záležitostí.

Kromě znalostí dítě mezi vrstevníky získává i další pro život důležité zkušenosti, které mu prostředí dospělých nemůže nabídnout.

S vrstevníky dítě navazuje a udržuje přátelství, přejímá role, akceptuje odlišnosti, učí se účinně vyjednávat, řešit problémy, čelit překážkám, vybírat z možností, budovat si představu o sobě a posilovat sebedůvěru, přizpůsobovat se změnám, přejímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy a respektovat potřeby druhých.

Další zájemci, hlaste se!

Chrudimský deník snímky žáků prvních tříd z našeho regionu.

I nadále vyzýváme základní školy na Chrudimsku, které ještě redakce Chrudimského deníku neoslovila a jež mají zájem uveřejnit snímky svých prvních tříd v našem listu a na našem webu, aby se přihlásily na e-mailovou adresu: jana.dolezalova@denik.cz.

Těšíme se na společné focení s vámi.(red)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAŠICE

1. ročník pod vedením třídní učitelky Magdalény Cejpkové navštěvují Adam Balog, Filip Doležal, Antonie Draganová, Martin Dubský, Natálie Dvořáková, Kateřina Jarošová, Vojtěch Ježek, Eliška Koláčková, Marek a Matěj Moravcovi, Adéla Nepovímová, Jan Polák, Dominika Polhošová, Tomáš Skalický, Vanesa Strádalová a Viktorie Velinská.

Prvňáčci ze Základní školy Morašice.


ZŠ TRHOVÁ KAMENICE

Do I. třídy paní učitelky Olgy Tiché zde chodí Nikola Albrechtová, Daniela Kábelová, Markéta Šinkorová, Vanesa Šretrová, Nikola Šustrová, Eliška Tajovská, Adéla Vašková, Kryštof Andrle, Marek a Zbyněk Habartovi, Radim Holub, Radek Kábele, Ondřej Melichar, Dominik Menc a Zdeněk Novák.

Prvňáčci ze Základní školy v Trhové Kamenici

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ORLI

Pod vedením třídní učitelky Jiřiny Lacinové navštěvují zdejší první ročník Lukáš Bednář, Martin Chvojka, Lukáš Jeníček, Filip Liepold, Matěj Štěpánek, Šimon Talácko, Adam Tichý, Ondřej Vlk, Matěj Zumr a jediná dívenka Milena Paldusová.

Prvňáčci ze Základní školy Orel.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROSICE U CHRASTI

Do I. třídy paní učitelky Jitky Línkové zde chodí Žaneta Červeňáková, Liliana Giňová, Bořek Hanuš, Nela Kadidlová, Martin Kárník, Karolína Kohoutová, Aneta Laubová, Zuzana Michalcová, Marie Nováková, Karolína Nováková, Pavel Novotný, Tereza Piňosová, Tomáš Volf a Alexandr Ždánský.

Prvňáčci ze Základní školy Rosice u Chrasti.