"Sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování na sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem," upozorňuje občany ředitel Technických služeb Chrudim Miroslav Skokan. "Starý papír, železo a další „tradiční“ sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin. Problém PET lahví společně vyřešíme jejich sešlápnutím před vhozením do žlutého kontejneru. Tím dojde ke snížení objemu lahve na polovinu a současně se tím zvýší kapacita kontejneru až o 50 %. Obsah svozového vozidla o objemu 15 m3 váží po naplnění cca 1 000 kg. V případě, že budou všechny lahve sešlápnuty, zvýší se hmotnost odpadu na cca 2 000 kg a vozidlo bude lépe využito a zároveň se ušetří jedna jízda do Transformu Bohdaneč," vysvětluje Skokan.

"Vyskytují se případy, kdy na sběrných místech nacházíme velké papírové krabice a kartony. Touto cestou žádáme občany o jejich rozřezání na menší části a následné vložení do modrých kontejnerů. Odstraní se tím zbytečný nepořádek okolo sběrných nádob. Další možnou variantou je předání tohoto sortimentu
přímo ve sběrném dvoře," dodává na závěr Miroslav Skokan.