Systém žákům umožňuje vzdělávat se z domova pomocí interaktivních materiálů vytvořených vyučujícím. Je tak možné plnit audio úkoly, kdy si žák například může doma procvičovat diktáty nebo překlady, které učitel namluvil předem na server a žák si je doma přes internet poslouchá. Lze také vytvářet a pro pozdější kontrolu ukládat vlastní audionahrávky školáků.

„Žákům je například zadána domácí příprava ve formě čtení a překladu článku z učebnice, doma se přihlásí do systému a přes sluchátka s mikrofonem článek nahlas čtou, překládají a nahrávka se ukládá na školní server, odkud si ji vyučující může kdykoli poslechnout," vysvětluje ředitel školy Josef Kyncl. „Systém je zároveň vstřícný ke stydlivějším žákům, kteří mohou mít problém s hlasitým předčítáním textů v cizím jazyce před svými spolužáky," dodal ředitel.

Těm nemnoha dětem, jež doma nemají internet, se učitelé věnují mimo školní rozvrh individuálně