„Peníze jsou určené pouze na zajištění pomoci a služeb. Jde zejména o osoby, které mají sníženou pohyblivost, jsou postižené nebo zcela bezmocné. Stupně bezmocnosti jsou čtyři, taktéž výše příspěvku. Peníze se vyplácejí v měsíčních částkách v rozpětí dva až jedenáct tisíc korun,“ sděluje Šárka Coufalová z odboru sociální péče.

Potřebnost se posuzuje ve dvou fázích a je přidělena na základě posudku. Posudkový lékař podle lékařské zprávy a šetření v terénu určí, do jakého stupně posuzovaný spadá. „Vyplatili jsme za rok 2007 jen na tomto příspěvku 162 911 000 korun. Populace stárne a výdaje se budou každým rokem zvyšovat. Vyplácíme mnoho peněz i dalším lidem, kteří je potřebují,“ říká Anna Halámková, vedoucí odboru dávek sociální podpory.

V poslední době došlo ke zjednodušení posuzování nároku na příspěvky. Systém je průhlednější a lépe adresný. V poskytování finanční podpory bezmocným a postiženým lidem patříme k vyspělým společnostem. Bohužel, dochází k omezování státních prostředků do potřebného neziskového sektoru. Tento trend by mohl v blízké budoucnosti velmi zkomplikovat některé služby pro potřebné.

(sej)